Mikro

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6 - 7 år
Mødedag/tid: 
Onsdag 18 - 19.30
Ledere: 
Mikkel / "Mars"
Jan / "Pumba"
Christina / "Mælkebøtte"
Anne / "Akela"
Eddie / "Hammer"
ZOO Dag 2017

Mikro

Mikrospejderne er de mindste.
Det er hér vi lærer gennem leg og sjov.

Vores aktiviteter planlægges for et halvt år ad gangen og kan læses i kalenderen her på siden.

Ny Mikrospejder?
Er du mellem 6-8 år og har lyst til at prøve kræfter med spejderlivet, så tøv ikke med at kontakte mikrolederne på: mikro [at] erik-harefod [dot] dk og aftal hvornår du kan komme på besøg. Der kan være perioder hvor vi er så mange at der midlertidigt er lukket for nye medlemmer, du vil i så tilfælde blive tilbudt opskrivning på venteliste. Hvis du er 7 år og nærmer dig 8-års alderen er der også mulighed for at starte hos minispejderne, hvis der er fyldt op i mikro-grenen.
Mere info om medlemskab her.

Mikrospejderne er spejdere i alderen 6-8 år (0-1 klasse)
Vi mødes hver onsdag fra 18 – 19:30 på spejderengen, Udlejrevej 9 i Ølstykke, på nær den sidste onsdag i måneden hvor vi holder skovmøde.
(Vi holder ikke skovmøder i vintermånederne)

Mødested for vores skovmøder findes under Skovmøder i menuen til højre.

Altid udendørs
Vi starter alle møder udendørs og bruger naturen sommer, efterår, vinter og forår. Så husk altid praktisk tøj der passer til vejret.

Målsætninger for Mikrospejderne

MikrospejdereMikrospejderne arbejder med grundlæggende spejderfærdigheder, f.eks. at binde knob, lave mad over bål, orientere sig i naturen osv.
Herudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som f.eks. at samarbejde, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder og at være en god kammerat. Spejderne lærer at de godt kan selv. F.eks pakke og bære sin egen oppakning på ture, pakke sin egen sovepose og hænge sit tøj op selv, men lige så vigtigt er det at forstå at man ikke kan alting og at man er parat til at hjælpe hinanden når der er behov for det.

Vi vil gerne give alle børn en oplevelse af, at være god til noget.

Vi arbejder meget med temaer og forløb, som f.eks. Udeliv, kultur og samfund, leg og drama, basal førstehjælp og klima og miljø. Vi forsøger at gøre emnerne så levende som muligt, så spejderne føler at de er en del af dem.

Vi bruger leg som indlæring og mener, børnene lærer mest og bedst ved at gøre tingene selv.

Mere om mikroernes målsætninger findes under Målsætninger for Mikro i menuen til højre.

Bander
Mikrospejderne er delt op i bander med max 6 spejdere i hver.  Banderne er de samme hver gang og hjælper hinanden med at løse spænende opgaver og udfordringer.

Ture

Mikrospejdere Mikrospejderne tager på flere ture om året, både endagsture og overnatningsture.
Nogen ture foregår sammen med en eller flere af de andre grene i gruppen. At komme på tur med de ”store” spejdere er en stor oplevelse for Mikroerne. Overnatningsture er primært med én overnatning, på nær vores sommerlejr hvor vi overnatter to gange.

For nogle børn kan det være svært at tage på overnatningstur uden mor eller far, men det er vores erfaring at de fleste, med ledernes og forældrenes hjælp kan overvinde utrygheden og ender med at klare det og komme ud på den anden side med øget selvværd og stolthed. Vi opfordrer forældre med børn der føler sig utrygge ved overnatningsture til at tage en snak med en af lederne, inden de melder fra. Vi kan ofte lave specielle aftaler og løsninger, så spejderne ikke går glip at oplevelsen.

Mødeknapper
Det er vigtigt at man altid melder afbud, både til onsdagsmøder og ture.

V
ejledning for afbud til onsdagsmøder findes under Afbud til Mikromøde i menuen til højre.

Mødeknap

Spejderne får mødeknapper til deres uniform,  hvis de kommer til møderne og mødeknapperne uddeles på oprykningsturene. Mikroerne må max have 5 afbud på et halvt år og det inkluderer også ture.  Hvis spejderen ikke kommer til et møde, og der ikke er blevet meldt afbud til én af lederne inden mødestart, så

bortfalder muligheden for at opnå mødeknap i den pågældende periode.
Så HJÆLP JERES BØRN ved at huske at melde afbud, hver gang de ikke kan komme!

Forældrehjælp
Hos Ølstykkespejderne er vi en meget engageret ledergruppe der bruger en stor del af vores fritid på at give børn og unge nogle store oplevelser og sunde værdier. 

Men det hænder at vi har brug for forældrenes hjælp og opbakning på møder og ture. Enten som hjælpeledere eller hjælpere til det praktiske som madlavning oprydning, rengøring mm. Lederteamet vil kontakte forældrene når der er behov for hjælp og vi håber på jeres opbakning når det sker. Den eneste bivirkning ved at være forældrehjælper er at man kommer til at kunne lide det så meget at man selv ender med at blive leder!