Grupperådsmødet

Grupperådsmødet

Et grupperådsmøde er det samme som en generalforsamling.


Ølstykkespejderne afholder ordinært grupperådsmøde, hvert år enten i slutning af januar eller i starten af februar, i forbindelse med vores oprykningsweekend.

Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af:

  1. medlemmer, der er fyldt 15 år
  2. forældre til medlemmer under 18 år
  3. bestyrelsen

Grupperådets medlemmer har hver én stemme.

I følge korpsets love, skal det ordinære grupperådsmøde afholdes hvert år, inden d. 1 marts.

Dagsorden på grupperådsmødet er i henhold til Det Danske Spejderkorps love og det er her vi bla:

  • Aflægger årsberetning
  • Fremlægger årsregnskab til godkendelse
  • Behandler væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
  • Vedtager budget og fastsætter medlemskontingent
  • Vælger medlemmer til bestyrelsen
  • Vælger gruppens repræsentanter i korpsrådet og divisionsrådet