Nyheder

Genbrugstilmelding 2018

Erik Harefod logoØLSTYKKESPEJDERNE - ERIK HAREFOD GRUPPE


Kære alle forældre til spejdere i Erik Harefod Gruppe

---

Spejderåret og dermed også genbrugssæsonen er ved at være slut og det er på tide at se fremad på bemanding i 2018.
Genbrugsarbejdet er enormt vigtigt for gruppen, da det er her vi tjener de fleste penge til alle vores mange aktiviteter i løbet af året og uden dette vigtige tilskud måtte vi enten skrue ned for aktiviteter eller øge kontingent og egenbetaling til ture og lejre betragteligt.

Vi vil godt opfordre alle til at hjælpe i det omfang de kan, hvis alle deltager 1-2 gange i en genbrugsaktivitet på et år er vi fint dækket ind. Desværre er det gennem de seneste sæsoner blevet sværere og sværere at besætte pladserne til indsamlinger og markeder, dette trods medlemsfremgang, det betyder at det oftest er ledere og pårørende til ledere der ud over alle de mange timer de i forvejen lægger i attraktive aktiviteter for spejderne, bruger tid på støtteaktiviteter som genbrugsarbejdet.

Vi mangler akut mandskab til årets sidste indsamling på lørdag d. 16/12. Kan du hjælpe så meld dig på: www.ølstykkespejderne.dk/indsamlinger2017

Tilmelding til indsamlinger og markeder i 2018 er åben på hjemmesiden
www.ølstykkespejderne.dk/genbrug

Meld dig som frivillig

Jo flere vi er der løfter opgaven, jo flere penge er der til spejderne. Vi har det rigtig sjovt og der er en del hjælpere, som er blevet ”hængende” og støtter gruppen, selvom deres børn ikke er spejdere mere.

Du kan hjælpe på to måder:

  1. Indsamlinger Foreningerne stiller på skift hver 3. lørdag med 3 personer i tidsrummet fra kl. 9:00 til ca. 13:30.  Effekter indsamles med bil som står klar når mandskab møder.
    Tilmeld dig til indsamlinger i 2017 her
    Tilmeld dig til indsamlinger i 2018 her
  2. Markeder Salg af effekter på markederne, 9 gange om året. Vi mødes kl. 9 - 9:15 og slutter kl 13 - 13:15.
    Tilmeld dig til markeder i 2018 her

Fravalg

Ønsker du som spejderforældre, ikke at deltage i GenbrugsGruppens arbejde, vil vi stadig meget gerne have det at vide. På den måde er vi sikre på at der er taget stilling og vi ved at vi ikke skal kontakte dig/jer i en akut bemandingssituation på en indsamling eller et marked.
Du kan fravælge genbrugsarbejdet her

Hvad er GenbrugsGruppen?

Ølstykkespejderne i Erik Harefod er en del af GenbrugsGruppen sammen med Ølstykke Gymnastikforening og Ølstykke og Omegns Folkedanserforening.
Mere om GenbrugsGruppen på: www.genbrugsgruppen.dk

Krav til spejdergruppen

Ølstykkespejderne er, som en del af GenbrugsGruppen, forpligtet til at medvirke til indsamling, sortering og behandling af indkomne effekter samt stille med mandskab til Loppemarkederne. Det er her, du kan være til hjælp!

Indtjening

Pengene fra Loppemarkederne bliver fordelt mellem de tre foreninger efter antallet af arbejdstimer. I 2016 fik Erik Harefod gruppe  85.000 kr. der, bla. går til nedskrivning af kontingent for de aktive medhjælpere, samt til børne- og ungdomsarbejdet i hele gruppen.

Spejderkontoen

Erik Harefod Gruppe har for mange år siden besluttet, at 80 % af genbrugspengene går til spejdere/spejderforældre, som har ydet en indsats. Det gav i 2015 ca. 40 kr. pr time som blev overført til spejderens konto i gruppen.

Det optjente beløb modregnes i kontingentet*. Resten går til spejdernes lejre og ture og kan gøre at det bliver en overkommelig deltagerpris.
* Hvis en spejder udmeldes, overføres opsparet kontingenttilskud til gruppen.

Vil du vide mere om Genbrug, så kontakt: genbrug [at] erik-harefod [dot] dkIndsamlinger i 2018

Markeder i 2018

Lørdag d. 6. januar

Søndag d. 4. februar

Lørdag d. 27. januar

Søndag d. 11. marts

Lørdag d. 17. februar

Søndag d. 8. april

Lørdag d. 10. marts

Søndag d. 13. maj

Lørdag d. 7. april

Søndag d. 10. juni

Lørdag d. 5. maj

Søndag d. 12. august

Lørdag d. 2. juni

Søndag d. 9. september

Lørdag d. 23. Juni

Søndag d. 7. oktober

Lørdag d. 30. juni (kun 1 pr. gang)

Søndag d. 11. november  

Lørdag d. 7. juli (kun 1 pr. gang)

 

Lørdag d. 14. juli (kun 1 pr. gang)

 

Lørdag d. 21. juli (kun 1 pr. gang)

 

Lørdag d. 28. juli (kun 1 pr. gang)

 

Lørdag d. 18. juli

 

Lørdag d. 8. september

 

Lørdag d. 29. september

 

Lørdag d. 20. oktober

 

Lørdag d. 10. november

 

Lørdag d. 1. december

 

 

Spejderhilsen
Genbrugskoordinatorerne

Genbrug logoTilmeld dig til genbrugsarbejdet

 

Ølstykkespejderne i Erik Harefod er en del af GenbrugsGruppen sammen med Ølstykke Gymnastikforening og Ølstykke og Omegns Folkedanserforening. Mere om GenbrugsGruppen på: Spejdernes hjemmeside hvor du også kan melde dig til markeder og indsamlinger.
Følg os på Facebook

Udskriv nyhedsbrevet