Nyheder

Genbrug - Tilmelding til markeder og indsamlinger i 2018

Erik Harefod logoØLSTYKKESPEJDERNE - ERIK HAREFOD GRUPPE


Kære alle spejderforældre

---

Så er tilmeldingen åben på hjemmesiden for indsamlinger og markeder i 2018
www.ølstykkespejderne.dk/genbrug

Meld dig som frivillig

Jo flere vi er der løfter opgaven, jo flere penge er der til spejderne. Vi har det rigtig sjovt og der er en del hjælpere, som er blevet ”hængende” og støtter gruppen, selvom deres børn ikke er spejdere mere.
Du kan hjælpe på to måder:

  • Indsamlinger Foreningerne stiller på skift hver 3. lørdag med 3 personer i tidsrummet fra kl. 9:00 til ca. 13:30.  Effekter indsamles med bil som står klar når mandskab møder.

 

  • Markeder Salg af effekter på markederne, 9 gange om året. Vi mødes kl. 9 - 9:15 og slutter kl. 13 - 13:15.


Hvad er GenbrugsGruppen?

Ølstykkespejderne i Erik Harefod er en del af GenbrugsGruppen sammen med Ølstykke Gymnastikforening og Ølstykke og Omegns Folkedanserforening.
Mere om GenbrugsGruppen på: www.genbrugsgruppen.dk
 
Krav til spejdergruppen

Ølstykkespejderne er, som en del af GenbrugsGruppen, forpligtet til at medvirke til indsamling, sortering og behandling af indkomne effekter samt stille med mandskab til Loppemarkederne. Det er her, du kan være til hjælp!

Indtjening


Pengene fra Loppemarkederne bliver fordelt mellem de tre foreninger efter antallet af arbejdstimer. I 2015 fik Erik Harefod gruppe 85.000 kr. der, blandt andet. går til nedskrivning af kontingent for de aktive medhjælpere, samt til børne og ungdomsarbejdet i hele gruppen.

Spejderkontoen

Erik Harefod Gruppe har for mange år siden besluttet, at 80 % af genbrugspengene går til spejdere/spejderforældre, som har ydet en indsats. Det gav i 2016 ca. 45 kr. pr time som blev overført til spejderens konto i gruppen.
Det optjente beløb modregnes i kontingentet*. Resten går til spejdernes lejre og ture og kan gøre at det bliver en overkommelig deltagerpris.

*Hvis en spejder udmeldes, overføres opsparet kontingenttilskud til gruppen.

Vil du vide mere om Genbrug, så kontakt: genbrug [at] erik-harefod [dot] dk

Spejderhilsen
Genbrugskoordinatorerne

Genbrug logoTilmeld dig til genbrugsarbejdet

 

Ølstykkespejderne i Erik Harefod er en del af GenbrugsGruppen sammen med Ølstykke Gymnastikforening og Ølstykke og Omegns Folkedanserforening. Mere om GenbrugsGruppen på: Spejdernes hjemmeside hvor du også kan melde dig til markeder og indsamlinger.
Følg os på Facebook

Udskriv nyhedsbrevet