Målsætninger for Mikro

Målsætninger for Mikro

 

Overordnet: At udvikle børn så de dels kan klare sig selv, og dels er opmærksomme på andre børn og kender følgerne af egne handlinger.

Målsætninger:

Leg og læring
Sørge for, at spejderne får et spirende socialt ansvar, både overfor kammerater, miljø, samfund og sig selv.  Pleje kammeratskab ved at minde dem om at snakke pænt og ikke drille.

Samarbejde
Sørge for, at spejderne bliver bevidst om, at de ikke kan alt selv, og forstår værdien af at få hjælp af kammerater, og som følge deraf tænker over at hjælpe andre.

Bryde grænser
Sørge for, med forskellige metoder, at få spejderne til at afprøve deres grænser og fra tid til anden hjælpe dem til at overskride disse, for at styrke spejdernes selvtillid og få dem til at turde mere.

Selvstændighed
Opfordre spejderne til at stå på egne ben. Tage ansvar for sig selv; ex. hænge egne ting op, selv tage tøj på, binde snørebånd, pakke til ture, bære rygsæk.

Udeliv
Sørge for at spejderne er så meget ude, som vejr og aktiviteter tillader det. Sørge for at hvert møde altid starter ude. Øge spejdernes kendskab og kærlighed til naturen.

Spejderidéen
Spejderne gøres bekendt med Spejderloven og Spejderløftet, og får fortalt Baden Powell’s historie. Ud fra dette arbejdes der med adfærd og opførsel og samspil med omgivelserne.

Spejderarbejdet hos Mikroerne er præget af nye oplevelser og alderssvarende forventninger. Spejderne kan med Ledernes hjælp og forældrenes opbakning rykke mange grænser.